Zo creëer je met Wijkdecor concrete ideeën voor het projectgebied

Wijkdecor daagt je uit om je te verplaatsen in de ander en om verschillen van inzicht te overbruggen. Spelers werken toe naar gezamenlijke, concrete ideeën.

Het spelbord bestaat uit een overzichtskaart van het projectgebied met daarbij een hoofdvraag. Deze hoofdvraag wordt tijdens het spel beantwoord. Het spel is afgelopen als de tijd voorbij is. Er zijn geen winnaars of verliezers.

Door Wijkdecor te spelen kijk je vanuit verschillende perspectieven naar de hoofdvraag. Spelers worden hierbij geholpen door een spelkaart te trekken. De spelkaarten zijn functies (zoals wijkagent, burgemeester of welzijnswerker) en rollen (zoals natuurliefhebber, cultuursnuiver of student). Je leeft je in, in de kaart die je getrokken hebt en vanuit die functie of rol voer je het gesprek met de andere spelers.

Zo creëer je met Wijkdecor concrete ideeën voor het projectgebied

De Wijkregisseur

Een procesbegeleider begeleidt het spel: de Wijkregisseur. Hij of zij bemoeit zich alleen met de vorm van de discussie, niet met de inhoud. De Wijkregisseur zet alle ideeën op het spelbord en bewaakt de tijd van de spelrondes. Als het spel een impuls nodig heeft, kan de Wijkregisseur prikkelkaarten inzetten. Op de prikkelkaarten staan nieuwe invalshoeken voor de probleemstelling.

Drie spelrondes

Het spel bestaat uit drie rondes die in totaal 60 minuten duren. Het eindresultaat is een volgeschreven spelbord en een poster met een top 3 van ideeën voor het projectgebied.

Spelronde I - 30 minuten
Voorstelronde en probleemverkenning

Spelronde I start met een voorstelrondje. Daarnaast geeft iedereen antwoord op de volgende vraag: wat motiveert jou om mee te doen met Wijkdecor? De Wijkregisseur schrijft de belangrijkste punten op de poster, voor een algemeen overzicht van het probleem. Aan het eind van deze ronde trekt de Wijkregisseur een conclusie en benoemt overeenkomsten en verschillen.

Spelronde II - 20 minuten
Samen op zoek naar oplossingen

Aan het begin van de tweede ronde deelt de Wijkregisseur de spelkaarten uit. Op elke spelkaart staat een gedetailleerde beschrijving van iemand met een bepaalde functie of rol, zodat je je goed kunt inleven in je getrokken functie of rol. Alle spelers gaan vanuit het belang van hun nieuwe rol, op zoek naar oplossingen voor de hoofdvraag en de probleemstelling uit spelronde I.

Spelronde III - 10 minuten
Gezamenlijk keuzes maken

In spelronde III worden alle ideeën en oplossingen gezamenlijk op volgorde gezet van meest naar minst belangrijk. Elke speler verdeelt stickers over de (aan)tekeningen op het spelbord. De 3 ideeën en oplossingen met de meeste stickers zet de Wijkregisseur op de tweede poster.

Is Wijkdecor iets voor jouw project?

Wil je alle stakeholders een stem geven in het participatietraject? Heeft het vraagstuk een ruimtelijk karakter en wil je de deelnemers vanuit een ander perspectief naar het vraagstuk laten kijken? Heb je vragen met 'ja' beantwoord? Door een aanvraag van Wijkdecor kijken we samen hoe we jouw participatievraagstuk het best kunnen aanpakken!

Wijkdecor aanvragen!