Wijkdecor: Brengt de belangen van samenwerkingspartners in kaart!

Een participatiespel om jong en oud te betrekken bij ruimtelijke en sociale vraagstukken. Het gesprek over de stad en het ommeland begint en eindigt met de mensen die er wonen, werken en recreëren. Wijkdecor daagt stakeholders uit om zich te verplaatsen in de ander. Het resultaat: een open gesprek, meer begrip voor elkaars belangen en gedragen ideeën en oplossingen. Durf jij de brug te slaan tussen verschillende standpunten en belangen in jouw project?

Werk samen aan de toekomst

Wijkdecor zit vol inspirerende persona's. Met verschillende rollen- en functiekaarten gaan de deelnemers in zestig minuten op zoek naar de standpunten, belangen en behoeften van alle belanghebbenden in het projectgebied. Ook de mensen die vaak niet aan tafel zitten, zoals de studentikoze kroegtijger, de wijkagent of de alleenstaande oudere. Dit helpt spelers om zich te verplaatsen in de ander en vanuit daar oplossingen te zoeken voor het vraagstuk.

Enthousiast geworden?

Vraag Wijkdecor aan en dan kijken we samen naar de mogelijkheden voor jouw vraagstuk!

Foto tijdens het spelen van participatiespel het Wijkdecor

Jouw vraagstuk en Wijkdecor

Betrek de mensen die een belang hebben bij het vraagstuk en zorg voor een goede afspiegeling daarvan! Wijkdecor wordt bij voorkeur gespeeld door een mix van professionals en inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners uit het gebied waar het vraagstuk speelt. Het spel kan gebruikt worden in meerdere projectfases: van initiatiefase tot en met de uitvoering.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Heb je een vraag over het spel? Of wil je even sparren over de mogelijkheden?

Neem contact met ons op!